Warto znać wartość
Oszacujemy to dla Ciebie
przewiń w dół
Głównym zakresem działalności jest szacowanie wartości nieruchomości dla różnych celów.
Opracowywane wyceny są zgodne z zasadami określonymi przez przepisy prawa oraz etykę zawodową.
Wojciech Herbreder

Właściciel firmy ESTIM8. Rzeczoznawca Majątkowy posiadający uprawnienia zawodowe nr 4776 nadane przez Ministra Infrastruktury.

Priorytet firmy

Priorytetem firmy jest szczególna dbałość o zapewnienie wysokiego poziomu świadczonych usług poprzez dogodność terminów, jakość i cenę realizowanych zleceń.

Koszty i termin

Wartość i czas wykonania zlecenia ustalana jest indywidualnie i zależy od typu nieruchomości, jej lokalizacji, celu i zakresu wyceny, a także udostępnionej dokumentacji.

Oferujemy usługi związane z szacowaniem wartości różnych rodzajów nieruchomości oraz sporządza opracowania, które nie stanowią operatów szacunkowych.
- nieruchomości lokalowych
- nieruchomości gruntowych niezabudowanych
- nieruchomości gruntowych zabudowanych
- nieruchomości budynkowych
- kupno, sprzedaż, zamiana
- aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego
- oddanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste
- opłaty planistyczne i adiacenckie
- podział majątku
- doradztwo w zakresie efektywności inwestowania na rynku nieruchomości
- doradztwo w zakresie badania stanów prawnych nieruchomości
- analizy finansowo-ekonomiczne rynku nieruchomości
The owner of the ESTIM8 is Wojciech Herbreder – Polish Certified Real Estate Appraiser (Certification No. 4776).
Welcome to ESTIM8 website.

We offer our services in North-Eastern Poland.

ESTIM8 is a company aiming mainly at property valuation for different purposes. The opinions given are compliable with the law binding as well as professional ethics.

The main priority of our company is high level of services provided resulting in convenient time limits, high quality and attractive price of realized orders.We hope that our offer will meet your requirements.

CONTACT US
Słownik pojęć

W celu ułatwienia obustronnej współpracy, poniżej wyjaśniamy terminologię najczęściej stosowaną w obszarze wyceny nieruchomości.

Operat szacunkowy

pisemna opinia rzeczoznawcy majątkowego o wartości nieruchomości stanowiąca dokument urzędowy.

Wycena nieruchomości

postępowanie, w wyniku którego dokonuje się określenia wartości nieruchomości. Sporządzana jest w formie operatu szacunkowego.

Aktualizacja wyceny

potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę sporządzającego operat.

Wartość odtworzeniowa

określana jest dla nieruchomości, które ze względu na rodzaj, obecne użytkowanie lub przeznaczenie nie są lub nie mogą być.

Zadzwoń do nas!

Telefon: 725 88 08 08

Napisz do nas!

Email: biuro@estim8.pl

Godziny pracy

poniedziałek - piątek : 8.00 - 16.00